Novinky

Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě – dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Jednací řízení
 • Bez uveřejnění
 • Podlimitní
 • Ekologické zakázky
 • Stavební práce
 • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-0007535-2014-45
NázevSanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě – dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání Výzvy k podání nabídky a podmínky zadání dne 28.11.2013
Evidenční číslo ISVZ480563
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-7535-2014-45 (.PDF, 7862 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k podání nabídky
 • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - není uveřejněn - na požádání zadavatel umožní do něho nahlédnout
 • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna - na požádání zadavatel umožní do ni nahlédnout
 • Příloha č. 4 - Pravidla mezirezortní komise

Podání nabídek do5. 12. 2013 14:00
Otevírání obálek5. 12. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 480563

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

„Sdružení KR OSTRAVA a.s. a TEVOS TREID, s.r.o. - „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě“, vedoucí účastník sdružení KR OSTRAVA a.s., další účastník sdružení: TEVOS TREID, s.r.o.
IČ: 25890981
Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Cena11 290 130,65 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 21.1.2014.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní dodavatelé nebudou k jednání připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější