Novinky

Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě – dodatečné stavební práce 2

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Ekologické zakázky
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Stavební práce
  • Veřejná zakázka
  • Zrušená
Aktualizováno 31. 3. 2014
  • Publikace Rozhodnutí o zrušení VZ

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 10387/2014/45-4502
NázevSanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě – dodatečné stavební práce 2
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání výzvy k podání nabídky dne 22.01.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-10387-2014-45-4502 (.PDF, 1601 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy zadávací dokumentace - MF-10387-2014-45-4502 (.ZIP, 6901 kB)
ke stažení ve formátu ZIP

  • Příloha č. 3 výzvy se neuveřejňuje a je v případě zájmu k dispozici k nahlédnutí.

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky - ze dne 26.3.2014 - MF-10387-2014-45 (.PDF, 144 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do6. 2. 2014 
Otevírání obálek6. 2. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní dodavatelé nebudou k jednání připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější