Novinky

„Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí – Oprava vozovky podél vodního přivaděče do Žermanické přehrady – Horní Domaslavice“

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Stavební práce
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-68208/2014/45
Název„Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí – Oprava vozovky podél vodního přivaděče do Žermanické přehrady – Horní Domaslavice“
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva neomezenému počtu dodavatelů s přímým oslovením 5 dodavatelů ze dne 27.11.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-68208-2014-45 (.PDF, 377 kB)

Podání nabídek do18. 12. 2014 
Otevírání obálek7. 1. 2015 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ALPINE Bau CZ a.s.

Cena2 230 796,78 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 9.února 2015.

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 3 999 679,71 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější