Novinky

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu MF Janovského

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Malého rozsahu
 • Stavební práce
 • Veřejná zakázka
 • Výzva pěti zájemcům
 • Zrušená
Aktualizováno 16. 6. 2014
 • Oznámení o zrušení VZ

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-36036/2014/23-2302/Se
NázevRekonstrukce sociálního zařízení v objektu MF Janovského
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Výzva pěti zájemcům
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníVýzva 5-ti uchazečům ze dne 14.04.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-36036-2014-23-2302-Se (.PDF, 334 kB)

Přílohy zadávací dokumentace - MF-36036-2014-23-2302-Se (.ZIP, 11345 kB)

 • Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
 • Příloha č. 2 – PD stavební část (v elektronické podobě)
 • Příloha č. 3 – PD vnitřní vodovod (v elektronické podobě)
 • Příloha č. 4 – PD vnitřní kanalizace (v elektronické podobě)
 • Příloha č. 5 – Výkaz výměr (v elektronické podobě)
 • Příloha č. 6 – Fotodokumentace (v elektronické podobě)
 • Příloha č. 7 – Návrh smlouvy

Oznámení o zrušení VZ - ze dne13.6.2014 - MF-0036036-2014-9001-Se (.PDF, 178 kB)

Podání nabídek do12. 5. 2014 16:00
Otevírání obálek13. 5. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 Finanční - oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy§ 14, odst. 3, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Poznámky

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Veřejná zakázka byla zrušena v souladu s ČL. VII. písm. e výzvy více zájemcům: Oznámení o zrušení VZ - ze dne13.6.2014 - MF-0036036-2014-9001-Se (.PDF, 178 kB)

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější