Novinky

Redesign a obnova firewallové soustavy Ministerstva financí

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 25. 7. 2014
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-32517/2014/3303
NázevRedesign a obnova firewallové soustavy Ministerstva financí
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva jednomu dodavateli (ANECT a.s. se sídlem v Brně) k podání nabídky ze dne 14.05.2014
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/14/V00011860
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč.příloh - MF-32517-2014-3303 (.PDF, 539 kB)

Podání nabídek do23. 5. 2014 10:00
Otevírání obálek23. 5. 2014 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz EČ: T002/14/V00011860

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provozu ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč Anect a.s.
Cena459605- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 16.7.2014.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější