Novinky

Provedení X. etapy ochranného sanačního čerpání ve společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MF MF-31236/2014/45
NázevProvedení X. etapy ochranného sanačního čerpání ve společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 5 subjektům ze dne 21.03.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace
Podání nabídek do3. 4. 2014 
Otevírání obálek8. 4. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

DEKONTA, a.s.

Cena1 687 500,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 26.05.2014

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 1 955 040,00 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti. Přílohu výzvy zadavatel nezveřejňuje, na vyžádání však umožní do ní nahlédnout. Kontakt: Ing.Monika Skalická, tel. 25704 3906.

Doporučované

Nejčtenější