CZ EN

Provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Sanace močůvky (hnojůvky) a siláže v areálu farmy Nový Svět

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-100904/2013/45
NázevProvedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Sanace močůvky (hnojůvky) a siláže v areálu farmy Nový Svět
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 5 subjektům ze dne 11.11.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-0100904-2013-45 (.PDF, 491 kB)

Podání nabídek do2013-11-27 
Otevírání obálek2013-12-09 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

FANEKO

Cena2 940 261,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 08.08.2014

Realizační smlouva - MF-0100904-2013-45 (.PDF, 1661 kB)

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 3 803 435,00 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.
Přílohy výzvy k podání nabídky zadavatel nezveřejňuje, na vyžádání však umožní do nich nahlédnout (kontakt: Ing. Jiří Čáp, tel.: 25704 3904 nebo 730 584 835).

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář