Novinky

Provedení prací při sanaci ekologických škod - „Dvouletý monitoring podzemní a povrchové vody v areálu OP papírna, s.r.o. v Olšanech"

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Ekologické zakázky

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-69921/2014/4501
NázevProvedení prací při sanaci ekologických škod - „Dvouletý monitoring podzemní a povrchové vody v areálu OP papírna, s.r.o. v Olšanech"
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva k podání nabídky s přímým oslovením 5ti dodavatelů ze dne 21.10.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-69921-2014-45 (.PDF, 339 kB)

Podání nabídek do12. 11. 2014 
Otevírání obálek19. 11. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.

Cena316 400,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 09.12.2014.

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 857 900,00 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti. Přílohy výzvy jsou zveřejněny na Profilu zadavatele.

Doporučované

Nejčtenější