Novinky

Provedení prací při sanaci ekologických škod – monitoring v okolí bývalé budovy A114 na lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Ekologické zakázky
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-12687/2014/45
NázevProvedení prací při sanaci ekologických škod – monitoring v okolí bývalé budovy A114 na lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA a.s.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 3 subjektům ze dne 25.02.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-0012687-2014-45 (.PDF, 299 kB)

Podání nabídek do13. 3. 2014 
Otevírání obálek17. 3. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

AQUATEST a.s.

Cena927 673,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 4.7.2014.

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 976 690,00 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti. Přílohu výzvy zadavatel nezveřejňuje, umožní však do ní na vyžádání nahlédnout. Kontakt: Ing. Jiří Čáp, tel.25704 3904.

Doporučované

Nejčtenější