Novinky

Provedení prací při sanaci ekologických škod - ochranného sanačního čerpání na lokalitě DS PHM Točník společnosti BENZINA, s.r.o.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-13534/2014/45-4502
NázevProvedení prací při sanaci ekologických škod - ochranného sanačního čerpání na lokalitě DS PHM Točník společnosti BENZINA, s.r.o.
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 3 subjektům ze dne 25.03.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-32162-2014-45 (.PDF, 293 kB)

Podání nabídek do9. 4. 2014 
Otevírání obálek11. 4. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

AQUATEST a.s.

Cena1 700 100,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

1 700 100,00 Kč bez DPH

Ceny ostatních uchazečů

Podepsána dne 2.6.2014.

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti. Přílohu výzvy zadavatel nezveřejňuje, umožní však do ní nahlédnout. Kontakt: Ing. Dušan Žák, 25704 3911.

Doporučované

Nejčtenější