CZ EN

Provádění supervizního dozoru sanačních prací realizovaných dle Dodatku prováděcího projektu „Projekt na dokončení sanace staré ekologické zátěže OEZ Letohrad Dolní Třešňovec“

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-14286/2014/45
NázevProvádění supervizního dozoru sanačních prací realizovaných dle Dodatku prováděcího projektu „Projekt na dokončení sanace staré ekologické zátěže OEZ Letohrad Dolní Třešňovec“
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 3 subjektům ze dne 11.04.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-14286-2014-45 (.PDF, 318 kB)

Podání nabídek do2014-04-28 
Otevírání obálek2014-05-12 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

CZ BIJO a.s.

Cena1 881 750,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 10.7.2014.

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 1 989 550,00 Kč bez DPH.

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti. Přílohu výzvy zadavatel nezveřejňuje, umožní však do ní na vyžádání nahlédnout. Kontakt: Ing. Jana Holasová, tel. 257043908.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář