CZ EN

Provádění supervizního dozoru sanačních prací realizovaných dle „Dodatku prováděcího projektu Prováděcí projekt sanačních prací OEZ Letohrad skládka Písečná I (GEO Group a.s. prosinec 2013)“

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-14287/2014/45
NázevProvádění supervizního dozoru sanačních prací realizovaných dle „Dodatku prováděcího projektu Prováděcí projekt sanačních prací OEZ Letohrad skládka Písečná I (GEO Group a.s. prosinec 2013)“
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 3 subjektům ze dne 18.03.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-14287-2014-45 (.PDF, 317 kB)

Podání nabídek do2014-04-03 
Otevírání obálek2014-04-07 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

CZ BIJO a.s.

Cena1 787 200,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 20.06.2014

Ceny ostatních uchazečů Nejvyšší nabídková cena: 1 909 090,00 Kč bez DPH
Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti. Přílohu výzvy zadavatel nezveřejňuje, umožní však do ní na vyžádání nahlédnout. Kontakt: Ing. Jana Holasová, tel. 257043908.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář