Novinky

Překlenovací ochranné čerpání na lokalitě skládky sodné strusky společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., II. etapa

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená
  • Služby
Aktualizováno 22. 2. 2016
  • Publikace dodatku ke smlouvě

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-71975/2014/4501
NázevPřeklenovací ochranné čerpání na lokalitě skládky sodné strusky společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., II. etapa
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva s přímým oslovením 5ti dodavatelů z 03.11.201403.11.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-0071975-2014-45-4501 (.PDF, 341 kB)

Podání nabídek do25. 11. 2014 
Otevírání obálek1. 12. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

AQUATEST a.s.

Cena1 617 000,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 07.01.2015

Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 1 678 228,00 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti. Přílohy výzvy jsou zveřejněny na Profilu zadavatele.

Doporučované

Nejčtenější