Novinky

Přechod na pořizování a uchovávání dokumentů žadatelů o certifikát od I.CA v elektronické podobě

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 27. 8. 2014

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-36045/2014/3303
NázevPřechod na pořizování a uchovávání dokumentů žadatelů o certifikát od I.CA v elektronické podobě
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva ze dne jednomu dodavateli První certifikační autorita, a.s. se sídlem v Praze k podání nabídky ze dne 16.05.2014
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/14/V00011850
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč.příloh - MF-36045-2014-3303 (.PDF, 654 kB)

Podání nabídek do26. 5. 2014 14:00
Otevírání obálek26. 5. 2014 v 14:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz EČ: T002/14/V00011850

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provozu ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

První certifikační autorita, a.s.

Cena1.132.400,- Kč
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 22.8.2014.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

-

Doporučované

Nejčtenější