Novinky

Právní služby

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Služby
  • Jednací řízení
  • Bez uveřejnění
  • Veřejná zakázka
  • Nadlimitní
  • Ukončená
Aktualizováno 12. 11. 2014
  • Doplněno EČ

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-66872/2014/9001//T
NázevPrávní služby
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníodesláním 7 výzev k jednání 07.10.2014
Evidenční číslo ISVZ401723
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Nevyhotovuje se

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - vč. příloh - MF-0066872-2014-9001-T (.ZIP, 554 kB) (v ČJ a AJ) 

  • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy
  • Příloha č. 2 - Jednací řád
Podání nabídek do10. 10. 2014 
Otevírání obálek10. 10. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.mfcr.cz
http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Sekce 08, Samostatné odd. 9001 - Veřejné zakázky
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Weil, Gotshal&Manges, s.r.o., advokátní kancelář, Křižovnické nám. 193/2, 110 00 Praha 1

Cenav poznámkách
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 23.10.2014

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

Hodinové sazby:
Partneři Kč bez DPH 5 000,-/hod.
Advokáti a senior foreign legal consultants Kč bez DPH 4 000,-/hod.
Advokátní koncipienti, právní asistenti a stážisté podílející se na poskytování služeb Kč bez DPH 1 500,-/hod.
Zahraniční advokáti:
Partneři Kč bez DPH 11 800,-/hod.
Advokáti a senior foreign legal consultants Kč bez DPH 1 500,-/hod.
Advokátní koncipienti, právní asistenti a stážisté podílející se na poskytování služeb Kč bez DPH 1 000,-/hod.

Celkový měsíční finanční limit pro měsíční plnění na základě smlouvy Kč bez DPH 1 489 000,-

Tlumočníci Kč bez DPH 550,-/hod.
Překlady Kč bez DPH 300,-/normostrana

Doporučované

Nejčtenější