Novinky

Poskytování podpory redakčního systému – OpenText Web Site Management

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 16. 12. 2014
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF- 60965/2014/3308
NázevPoskytování podpory redakčního systému – OpenText Web Site Management
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku ze dne 24.9. 2014 s přímým oslovením 7 možných zájemců
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/14/V00014773
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (vč. příloh) - MF-60965-2014-33-3308 (.ZIP, 105 kB)

Podání nabídek do8. 10. 2014 10:00
Otevírání obálek8. 10. 2014 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

E-tržiště www.gemin.cz   EČ: T002/14/V00014773

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Internet Projekt, a.s., Vyšehradská 1376/43, Praha

Cena1 999 999,-Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 10.12.2014.

Ceny ostatních uchazečů

Nebyly, byla podána pouze jedna nabídka.

Kód agendy§ 14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější