Novinky

Poskytování IP MPLS datové služby pro 7 územních pracovišť Ministerstva financí

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

 • Malého rozsahu
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 26. 11. 2015
 • Publikace Dodatečných informací č.1, úprava termínu podání nabídek
 • Publikace Dodatečných informací č.2
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy
 • Publikace dodatku ke smlouvě č. 1
 • Publikace dodatku ke smlouvě č. 2

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-74278/2014/3301
NázevPoskytování IP MPLS datové služby pro 7 územních pracovišť Ministerstva financí
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva i s přímým oslovením 6 zájemců o veřejnou zakázku ze dne25.11.2014
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/14/V00018351
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-74278-2014-3301 (.ZIP, 151 kB)

Podání nabídek do10. 12. 2014 10:00
Otevírání obálek10. 12. 2014 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

E-tržiště www.gemin.cz

T002/14/V00018351

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.1 - ze dne 26.11.2014 - MF-74278-2014-3301 (.PDF, 38 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.2 - ze dne 5.12.2014 - MF-74278-2014-3301 (.PDF, 38 kB)

Vybraný uchazeč

1. T-Mobile, a.s, IČ: 64949681
2. Dial Telecom, a.s., IČ28175492

Cena1. bez DPH 253 350,- Kč; 2. bez DPH 264 700,- Kč
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

1. Podepsána dne 30.4.2015.
2. Podepsána dne 27.2.2015.

Dodatek ke smlouvě č.1 - MF-0074278-2014-3301 (.PDF, 594 kB)
Dodatek ke smlouvě č.2 - MF-0074278-2014-3301 (.PDF, 491 kB)

  Ceny ostatních uchazečů

  -

  Kód agendy§14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
  Poznámky

  -

  Doporučované

  Nejčtenější