Novinky

Poradenství a podpora Ministerstva financí při tvorbě technického řešení státního dozoru nad on-line sázkovými hrami a loteriemi

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Nadlimitní
  • Otevřené řízení
  • Služby
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
Aktualizováno 12. 2. 2015
  • Publikace Dodatečných informací č.1
  • Publikace Dodatečných informací č.2
  • Publikace Dodatečných informací č.3
  • Publikace smlouvy a dodatku ke smlouvě

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-56637/2014/9001
NázevPoradenství a podpora Ministerstva financí při tvorbě technického řešení státního dozoru nad on-line sázkovými hrami a loteriemi
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení08.08.2014
Evidenční číslo ISVZ364325
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-56637-2014-9001 (.PDF, 484 kB)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (vč. příloh) - MF-56637-2014-9001 (.ZIP, 7484 kB)

Podání nabídek do30. 9. 2014 10:00
Otevírání obálek30. 9. 2014 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.vestnikverejnychzakazek.cz - EČ: 364325
http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Samostatné oddělení 9001 - Veřejné zakázky
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.1 - ze dne 27.8.2014 - MF-56637-2014-9001 (.PDF, 223 kB)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.2 - ze dne 16.9.2014 - MF-56637-2014-9001 (.PDF, 321 kB)   

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.3 - ze dne 24.9.2014 - MF-56637-2014-9001 (.PDF, 347 kB)

Vybraný uchazeč

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO: 61063029

Cena6,500.000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 27.1.2015:

Ceny ostatních uchazečů

4,150.000 ; 6,240.000 ; 6,169.500 Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

*

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější