Novinky

Opravy a údržba reprografické techniky pro MF

odbor 13 - Hospodářská správa
odbor 13 - Hospodářská správa

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Služby
  • Průzkum trhu

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-50384/2014/1301-2
NázevOpravy a údržba reprografické techniky pro MF
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVZ zadána v souladu se Směrnicí č. 3/2012 ministra financí, o používání elektronického tržiště při pořizování a obměně určených komodit uzavřenou výzvou 16.07.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-50384-2014-1301-2 (.ZIP, 301 kB)

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - MF-50384-2014-1301-2 (.PDF, 34 kB)

Podání nabídek do5. 9. 2014 
Otevírání obálek5. 9. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 13 - Hospodářská správa
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci  č.1 - ze dne 3.9.2014 - MF-50384-2014-1301-2 (.PDF, 37 kB)

Vybraný uchazeč

Canon CZ s.r.o., Jankovcova 1595/148, 170 00 Praha 7

Cena1.400.000,- Kč bez DPH - rámcová smlouva na 2 roky s postupným plněním
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 10.9.2014

Ceny ostatních uchazečů

Ačkoliv byla VZ administrována na e-tržišti otevřenou výzvou, v rámci výběrového řízení byla podána pouze jediná nabídka.

Kód agendy§ 14, odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější