Novinky

Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu COLORLAK, a.s. - odstranění kontaminace horninového prostředí a podzemní vody BTEX a ropnými uhlovodíky v prostoru podzemního úložiště surovin v SZ části areálu

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Ekologické zakázky
 • Jednací řízení
 • Služby
 • Ukončená
 • Veřejná zakázka
 • Nadlimitní

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-7568/2014/45
NázevOpatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu COLORLAK, a.s. - odstranění kontaminace horninového prostředí a podzemní vody BTEX a ropnými uhlovodíky v prostoru podzemního úložiště surovin v SZ části areálu
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení13.12.2013
Evidenční číslo ISVZ492267
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-7568-2014-45 (.PDF, 4139 kB)

 • Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění
 • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • Příloha č. 2 - Položkový rozpočet - není uveřejněn - na požádání zadavatel umožní do něho nahlédnout
 • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna - na požádání zadavatel umožní do ni nahlédnout
 • Příloha č. 4 - Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004
 • Příloha č. 5 - Rozhodnutí ČIŽP OI Brno
 • Příloha č. 6 - Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou
Podání nabídek do9. 1. 2014 13:00
Otevírání obálek9. 1. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 492267

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

AECOM CZ s.r.o.,
IČ: 15890465
Praha 7, Trojská 92, PSČ 171 00

Cena75 220 003,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 4.7.2014.

Ceny ostatních uchazečů

75 802 496,00 Kč bez DPH
75 930 711,90 Kč bez DPH

Kód agendy-
Poznámky

VZ je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona VZ z důvodu vzniku krajně naléhavého případu, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil, nemohl předvídat a z časových důvodů není možné použít jiný druh zadávacího řízení, v rámci plnění Ekologické smlouvy č. 25/94 ze dne 21. 4. 1994 ve znění pozdějších změn, o úhradě nákladů spojených s odstraňováním starých ekologických zátěží vzniklých činností bývalého státního podniku. K jednání o podmínkách plnění a k podání nabídky bylo vyzváno 7 odborně způsobilých dodavatelů. Toto uveřejnění informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní dodavatelé nebudou k jednání připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější