Novinky

Ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Ekologické zakázky
 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 17. 7. 2015
 • Úprava seznamu příloh, Publikace Dodatečných informací č.1,2
 • Publikace Dodatečných informací č.3
 • Publikace Dodatečných informací č.4 včetně přílohy
 • Publikace Dodatečných informací č.5
 • Publikace smlouvy a doplnění formuláře

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFČ. j.: MF-7741/2014/45; MF-889/2015/4501
NázevOchranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s.
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení15.07.2014
Evidenční číslo ISVZ374552
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-7741-2014-45 (.PDF, 506 kB)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-7741-2014-45 (.PDF, 2389 kB)

Přílohy zadávací dokumentace - MF-0007741-2014-45 (.PDF, 3162 kB)

 • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
 • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - je pouze k nahlédnuti na oddělení 4502
 • Příloha č. 4 - Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava
 • Příloha č. 5 - Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004
 • Příloha č. 6 - Smlouva o některých podmínkách
Podání nabídek do16. 9. 2014 10:00
Otevírání obálek16. 9. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

Profil zadavatele - www.e-zakazky.cz

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - odbor Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.1 - ze dne 13.8.2014 - MF-7741-2014-45 (.PDF, 369 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.2 - ze dne 15.8.2014 - MF-7741-2014-45 (.PDF, 322 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.3 - ze dne 21.8.2014 - MF-7741-2014-45 (.PDF, 389 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.4 včetně přílohy - ze dne 4.9.2014 - MF-7741-2014-45 (.ZIP, 477 kB)
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.5 - ze dne 9.9.2014 - MF-7741-2014-45 (.PDF, 505 kB)

Vybraný uchazeč

UNIGEO a.s.
Místecká 329/258
720 00 Ostrava – Hrabová
IČ: 45192260

Cena38 886 850,-- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 3.7.2015

Ceny ostatních uchazečů

59 015 453,-
64 728 002,83

Kód agendy
Poznámky

*

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější