Novinky

Nápravná opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého případu ve společnosti Aircraft Industries, a.s. v Kunovicích – III. etapa, dokončení sanace v oblasti nesaturované zóny objektu A86 – podloží pod bývalou galvanovnou - dodatečné služby

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Jednací řízení
 • Bez uveřejnění
 • Ukončená
 • Ekologické zakázky

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-07531/2014/45
NázevNápravná opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého případu ve společnosti Aircraft Industries, a.s. v Kunovicích – III. etapa, dokončení sanace v oblasti nesaturované zóny objektu A86 – podloží pod bývalou galvanovnou - dodatečné služby
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k jednání odeslaná dne 19.12.2013
Evidenční číslo ISVZ488548
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace
  • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
  • Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
  • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna- na požádání zadavatel umožní do ni nahlédnout
  • Příloha č. 4 - Rozhodnutí ČIŽP
  • Příloha č. 5 - Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004
Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

.A.S.A. spol. s.r.o.
Ďáblická 791/89
182 00 Praha 8
IČ: 45809712

Cena21 171 395,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se
Smlouva

Podepsána dne 19.05.2014

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní dodavatelé nebudou k jednání připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější