Novinky

Maintenance SW EMC NetWorker pro rok 2014

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 17. 6. 2014

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-15401/2014/33
NázevMaintenance SW EMC NetWorker pro rok 2014
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku s přímým oslovením 5 uchazečů ze dne 13.03.2014
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/14/V00010746
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč.příloh - MF-15401-2014-33 (.PDF, 504 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k podání nabídky
  • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky Zadavatele
  • Příloha č. 2 - Další podmínky účasti uchazečů ve VZMR
Podání nabídek do24. 3. 2014 10:00
Otevírání obálek24. 3. 2014 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz  EČ: T002/14/V00010746

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč GAPP spol.s.r.o., IČ: 60487291
Cena1762044.- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 2.6.2014.

Ceny ostatních uchazečů

1798829 Kč; vše bez DPH

Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější