Novinky

Jazyková výuka

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Výzva pěti zájemcům
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-46725/2014/9001/T
NázevJazyková výuka
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Výzva pěti zájemcům
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky ze dne 11.06.2014
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/14/V00012423
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-46725-2014-9001 (.PDF, 268 kB)

Podání nabídek do26. 6. 2014 10:00
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz EČ: T002/14/V00012423

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Samostatné odd. 9001- Veřejné zakázky a centrální nákupy
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

English Link spol. s r.o., Anglická 242/16, 120 00 Praha 2

CenaKč 417 000,- bez DPH za 1 semestr
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 8.7.2014.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější