Novinky

Dokončení sanace podzemních vod – likvidace ekologické havárie v objektech postižených požárem v areálu Labyrint CZ, s.r.o., tzv. I. etapa – dodatečné služby

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Ekologické zakázky
  • Jednací řízení
  • Nadlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 10. 9. 2014
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 11776/2014/45-4502
NázevDokončení sanace podzemních vod – likvidace ekologické havárie v objektech postižených požárem v areálu Labyrint CZ, s.r.o., tzv. I. etapa – dodatečné služby
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání výzvy k podání nabídky dne 24.01.2014
Evidenční číslo ISVZ496461
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Výzva k jednání - MF-11776-2014-45-4502 (.PDF, 344 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace - MF-11776-2014-45-4502 (.PDF, 1239 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy zadávací dokumentace - MF-11776-2014-45-4502 (.ZIP, 3278 kB)
ke stažení ve formátu ZIP

Podání nabídek do13. 2. 2014 
Otevírání obálek13. 2. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč EKORA s.r.o.
Cena4.115.920,0 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Smlouva podepsána dne 27.8.2014

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné služby - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní dodavatelé nebudou k jednání připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější