Novinky

Dokončení sanace nesaturované a saturované zóny v oblasti SO-16 – stará kalírna a přilehlé manipulační plochy v areálu společnosti MAGNETON, a.s. a dokončení odstranění krajně naléhavého stavu – dodatečné služby

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Ekologické zakázky
  • Jednací řízení
  • Nadlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 15. 8. 2014
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 7943/2014/45-4502
NázevDokončení sanace nesaturované a saturované zóny v oblasti SO-16 – stará kalírna a přilehlé manipulační plochy v areálu společnosti MAGNETON, a.s. a dokončení odstranění krajně naléhavého stavu – dodatečné služby
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání výzvy k podání nabídky dne 23.01.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Výzva k jednání - MF-7943-2014-45-4502 (.PDF, 342 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace - MF-7943-2014-45-4502 (.PDF, 1233 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy zadávací dokumentace - MF-7943-2014-45-4502 (.ZIP, 3815 kB)
ke stažení ve formátu ZIP

  • Příloha č. 3 se neuveřejňuje a je v případě zájmu k dispozici k nahlédnutí.

 

Podání nabídek do6. 2. 2014 
Otevírání obálek6. 2. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč EKORA s.r.o.
Cena19.726.285,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 31.7.2014;

Realizační smlouva - MF-0007943-2014-45-4502 (.PDF, 1738 kB)

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné služby - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní dodavatelé nebudou k jednání připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější