Novinky

„Dokončení projektu hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky“

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Ekologické zakázky
  • Jednací řízení
  • Nadlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 5. 5. 2014
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 10222/2014/45-4502
Název„Dokončení projektu hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky“
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání výzvy k podání nabídky dne 22.01.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Výzva k jednání - MF-10222-2014-45-4502 (.PDF, 292 kB)

Zadávací dokumentace - MF-10222-2014-45-4502 (.PDF, 1165 kB)

Přílohy zadávací dokumentace - MF-10222-2014-45-4502 (.ZIP, 7449 kB)

  • Příloha č. 3 výzvy se neuveřejňuje a je v případě zájmu k dispozici k nahlédnutí.
Podání nabídek do13. 2. 2014 
Otevírání obálek13. 2. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Povodí Ohře, státní podnik

Cena15 000 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 25.4.2014.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona VZ - zakázka může být plněna pouze určitým dodavateleml. Toto uveřejnění informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiný než zadavatelem adresně vyzvaný dodavatel nebude k jednání připuštěn.

Doporučované

Nejčtenější