Novinky

Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny Kyocera

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Dodávka
  • Malého rozsahu
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 4. 6. 2014
  • Publikace Dodatečných informací č.1
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-15954/2014/33
NázevDodávka spotřebního materiálu pro tiskárny Kyocera
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku s přímým oslovením 24 uchazečů ze dne 12.03.2014
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/14/V00010723
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-15954-2014-33 (.PDF, 533 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k podání nabídky
  • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky Zadavatele
  • Příloha č. 2 - Další podmínky účasti uchazečů ve VZMR
Podání nabídek do21. 3. 2014 10:00
Otevírání obálek21. 3. 2014 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz EČ: T002/14/V00010723

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provozu ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Dodatečné informace k zadávací dokumnetaci č.1 - ze dne 14.3.2014 - MF-15954-2014-33 (.PDF, 223 kB)

Vybraný uchazeč

JANUS spol. s.r.o., IČ: 40764281

Cena477 468,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva
Ceny ostatních uchazečů 499 855,00 Kč; 502 635,00 Kč; 517 160,00 Kč; 519 391,92 Kč; 527 035,00 Kč; 538 783,35 Kč; vše bez DPH
Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější