Novinky

Dodávka IS pro centrální nákup, DNS a elektronického nástroje

oddělení 5901 - Provoz a uživatelská podpora IS
oddělení 5901 - Provoz a uživatelská podpora IS

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
  • Služby

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-77004/2014/9001
NázevDodávka IS pro centrální nákup, DNS a elektronického nástroje
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníPrůzkum trhu ze dne13.11.2014
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-77004-2014-9001 (.ZIP, 131 kB)

Podání nabídek do18. 11. 2014 12:00
Otevírání obálek18. 11. 2014 v 12:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

E-tržiště www.gemin.cz - T002/14/P00017190

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)9001 - samostatné odd. Veřejné zakázky, 33 – odbor Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Viz ZD

Vybraný uchazeč

QCM, s.r.o. Bellova 370/40, Brno, IČ 26262525

CenaJednorázový poplatek 195 000,00 Kč a měsíční platby od 1.12.2015 ve výši 8100,-Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumDodavatel byl vybrán na základě průzkumu trhu na e-tržišti Gemin a posouzení resortních potřeb.
Smlouva

Podepsána dne 24.2.2015:

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy§14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější