Novinky

Dodávka, instalace a zprovoznění 2 ks klimatizace s odvlhčováním v objektu Ministerstva financí, Praha 1, Letenská 15, místnost č. 418

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Dodávka
  • Malého rozsahu
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 28. 7. 2014
  • Smlouva o poskytnutí služeb - MF-43295-2014-3303

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-43295/2014/3303
NázevDodávka, instalace a zprovoznění 2 ks klimatizace s odvlhčováním v objektu Ministerstva financí, Praha 1, Letenská 15, místnost č. 418
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníUzavřená výzva omezenému počtu 5 zájemců o veřejnou zakázku ze dne30.05.2014
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/14/V00012205
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-43295-2014-3303 (.PDF, 802 kB)

Podání nabídek do6. 6. 2014 10:00
Otevírání obálek6. 6. 2014 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz EČ: T002/14/V00012205

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provozu ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Complete CZ s.r.o.

Cena498 295 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Smlouva podepsána dne 22.7.2014

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější