Novinky

Dodávka aplikačních serverů s architekturou SPARC pro Ministerstvo financí

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Dodávka
  • Podlimitní
  • Veřejná zakázka
  • Zjednodušené řízení
  • Ukončená
Aktualizováno 5. 11. 2014
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-54727/2014/9001/Se
NázevDodávka aplikačních serverů s architekturou SPARC pro Ministerstvo financí
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Zjednodušené řízení
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníuveřejnění výzvy na e-tržišti GEMIN 24.07.2014
Evidenční číslo ISVZ401260
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (Výzva) - MF-54727-2014-9001-Se (.PDF, 271 kB)

Přílohy zadávací dokumentace - MF-54727-2014-9001-Se (.ZIP, 432 kB)

  • Příloha č. 1 - Podrobná specifikace a požadavky zadavatele
  • Příloha č. 2 - Obchodní podmínky
  • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Podání nabídek do11. 8. 2014 10:00
Otevírání obálek11. 8. 2014 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz 
Systémové číslo: T002/14/V00013352

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Samostatné oddělení 9001 - Veřejné zakázky a centrální nákup
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

COMPAREX CZ s.r.o.

Cena3 353 288,80,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 24.10.2014

Ceny ostatních uchazečů

Arrow ECS, a.s. - 3 389 208,- Kč bez DPH

Kód agendy
Poznámky

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení zadávaném podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Doporučované

Nejčtenější