Novinky

Digitální fotografické přístroje pro AO

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Dodávka
  • Malého rozsahu
  • Veřejná zakázka
  • Zrušená
Aktualizováno 25. 3. 2014
  • Publikace oznámení o zrušení VZ

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-19385/2014/33
NázevDigitální fotografické přístroje pro AO
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkyDodávka
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku s přímým oslovením 5 uchazečů ze dne 13.03.2014
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/14/V00010735
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-19385-2014-33 (.PDF, 826 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k podání nabídky
  • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
  • Příloha č. 2 - Povinnosti dodavatele v rámci programu OPTP
  • Příloha č. 3 - Technická specifikace
  • Příloha č. 4 - Další podmínky účasti uchazečů ve VZMR

 

Oznámení o zrušení zadávacího řízení - ze dne 24.3.2014 - MF-19385-2014-33  (.PDF, 217 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do21. 3. 2014 13:00
Otevírání obálek21. 3. 2014 v 13:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz  EČ: T002/14/V00010735

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provozu ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy§§ 12, 14) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

Financování z Operačního programu Technická pomoc-OPTP.
Dle pravidel OPTP jde o zakázku malého rozsahu 1.kategorie.

Doporučované

Nejčtenější