Novinky

Zpracování dokumentace EIA na akci „Revitalizace území po hornické činnosti v k.ú. Bruntál - Lokalita Za mlékárnou“

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ekologické zakázky
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-120105/2012/45
NázevZpracování dokumentace EIA na akci „Revitalizace území po hornické činnosti v k.ú. Bruntál - Lokalita Za mlékárnou“
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky 3 subjektům ze dne09.01.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - VZ - MF-120105/2012/45 (.PDF, 373 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do25. 1. 2013 
Otevírání obálek4. 2. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ENVIROAD s.r.o.

Cena410 000,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva Podepsána dne 08.03.2013.
Ceny ostatních uchazečů

Nejvyšší nabídková cena: 460 600,00 Kč bez DPH.

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.

Doporučované

Nejčtenější