Novinky

Zakázka na demontáž, dodávku a montáž žaluzií a rolet pro potřeby MF

odbor 13 - Hospodářská správa
odbor 13 - Hospodářská správa

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Služby
  • Průzkum trhu

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-60786/2013/13
NázevZakázka na demontáž, dodávku a montáž žaluzií a rolet pro potřeby MF
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVZ zadána v souladu se Směrnicí č. 11/2006 ministra financí, o zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu financí a Směrnicí č. 3/2012 ministra financí, o používání elektronického tržiště při pořizování a obměně určených komodit dne 22.05.2013
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/13/V00004677
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace  - MF-60786-2013-13 (.PDF, 213 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do29. 5. 2013 
Otevírání obálek29. 5. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz EČ: T002/13/V00004677

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)13 - Hospodářská správa
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

PETLAH, s.r.o.

Cena2.302,- Kč bez DPH za vzorový rozsah prací
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 7.6.2013.

Ceny ostatních uchazečů

Další podaná nabídka byla vyloučena pro nesplnění zadávacích podmínek.

Kód agendy§ 14, odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější