Novinky

Zajištění komplexního provozu a servisu systému OpenScape Voice umístěném v objektu Ministerstva financí, Letenská 15

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 17. 5. 2013
  • Publikace smlouvy, dodatečných informací a doplnění formuláře

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-50801/2013/33
NázevZajištění komplexního provozu a servisu systému OpenScape Voice umístěném v objektu Ministerstva financí, Letenská 15
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku s přímým oslovením 7 dodavatelů ze dne12.04.2013
Evidenční číslo ISVZGEMIN: T002/13/V00004956
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - VZ - MF-50801/2013/33 (.PDF, 876 kB) ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k podání nabídky
  • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
  • Příloha č. 2 - Technická specifikace
  • Příloha č. 3 - Technické kvalifikační předpoklady
Podání nabídek do22. 4. 2013 13:00
Otevírání obálek22. 4. 2013 v 13:10
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

E-tržiště www.gemin.cz  EČ: T002/13/V00004956

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provozu ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč

iXperta SE, Bidláky 837/20, Brno, IČ 24258318

Cena912 000,00 Kč (bez DPH) / 1 komplex činností
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 13.5.2013.

Ceny ostatních uchazečů

965 000,00 Kč (bez DPH) / 1,00 komplex činností

Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

 * - Informace, které budou postupně doplňovány 

Doporučované

Nejčtenější