Novinky

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 23. 11. 2015
 • Publikace Dodatečných informací k zadávací dokumentaci č.1
 • Publikace Dodatečných informací k zadávací dokumentaci č.2
 • Publikace Dodatečných informací k zadávací dokumentaci č.3
 • Publikace Dodatečných informací k zadávací dokumentaci č.4
 • Publikace Dodatečných informací k zadávací dokumentaci č.5
 • Publikace Dodatečných informací k zadávací dokumentaci č.6
 • Publikace Dodatečných informací k zadávací dokumentaci č.7
 • Publikace Dodatečných informací k zadávací dokumentaci č.8
 • Publikace Dodatečných informací k zadávací dokumentaci č.9
 • Publikace Dodatečných informací k zadávací dokumentaci č.10
 • Publikace Smlouvy o poskytnutí služeb
 • Publikace dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb
 • Publikace dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-105533/2013/23-2302/D
NázevZajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení31.10.2013
Evidenční číslo ISVZ241003
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-105533-2013-23-2302-D  (.PDF, 575 kB)

Přílohy zadávací dokumentace  MF-105533-2013-23-2302-D (.ZIP, 5943 kB)

 • P1aSML – Souhrnná zpráva o stavu podpory produktivního provozu IISSP
 • P1bSML - Technická specifikace Služeb (vymezeni rozsahu IISSP)
 • P1cSML - Technická specifikace Služeb ( vymezení činností obecně za IISSP)
 • P1dSML - Technická specifikace Služeb ( vymezení činností za oblast CSÚIS a MIS)
 • P1eSML - Technická specifikace Služeb ( vymezení činností za oblast RIS)
 • P1fSML - Technickၠspecifikace Služeb (vymezení činností Týmu řízení provozu)
 • P1gSML - Technickၠspecifikace Služeb (vymezení činností za oblast Báze)
 • P1hSML - Technickၠspecifikace Služeb (vymezení činností za oblast Školení)
 • P1iSML - Technickၠspecifikace Služeb (vymezení činností za oblast Správa uživatelů)
 • P1jSML - Technickၠspecifikace Služeb (vymezení úrovní podpory)
 • ZDP1 - Pojmy a zkratky
 • ZDP1a- Popis architektury IISSP
 • ZDP2- Víceúrovňové SLA parametry
 • ZDP3 - Závazný návrh Smlouvy
 • ZDP4 - Titulní strana Krycího listu
 • ZDP5 - Vzor Prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů v nabídce
 • ZDP6 - Vzor Seznamu významných služeb
 • ZDP7 - Vzor Čestného prohlášení
Podání nabídek do30. 12. 2013 10:00
Otevírání obálek30. 12. 2013 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 241003

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 Finanční - oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč

Sdružení společností HEWLETT-PACKARD s.r.o. a NESS Czech s.r.o.

CenaKč 102 999 996,-- bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 18.4.2014.

Dodatek č. 1 je Smlouvě o poskytnutí služeb - MF-0105533-2013-23 (.PDF, 761 kB)
Dodatek č. 2 je Smlouvě o poskytnutí služeb - MF-0105533-2013-23 (.PDF, 1023 kB)

Ceny ostatních uchazečů

Kč bez DPH 109 530 000,--; 150 523 830,--; 173 497 500,--

Kód agendy-
Poznámky

-

-

Doporučované

Nejčtenější