Novinky

Zajištění podpory a provozu IS ARES

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Služby
 • Ukončená
 • Veřejná zakázka
 • Nadlimitní
Aktualizováno 10. 9. 2013
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-74171/2013/23-2302/Se
NázevZajištění podpory a provozu IS ARES
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne 17.07.2013
Evidenční číslo ISVZ205553
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-74171-2013-23-2302-Se (.PDF, 519 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-74171-2013-23-2302-Se (.PDF, 642 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
 • Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
 • Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dle § 68 zákona
 • Příloha č. 3 – Návrh obchodních a platebních podmínek
Podání nabídek do31. 7. 2013 
Otevírání obálek31. 7. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 205553

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 Finanční - oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Asseco Central Europe, a.s.

Cena5 400 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 2.9.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád a Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech.
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější