Novinky

Vývoj IS Viola 2013

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Podlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 3. 3. 2014
 • Publikace smluvy, doplnění formuláře
 • Publikace Dodatku ke smlouvě č.1

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF–33735/2013/23-2302/BA
NázevVývoj IS Viola 2013
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení07.03.2013
Evidenční číslo ISVZ345265
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - VZ - MF-33735/2013/23-2302/BA (.PDF, 298 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - VZ - MF-33735/2013/23-2302/BA (.PDF, 493 kB)ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
 • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
 • Příloha č. 2 - Krycí list
 • Příloha č. 3 - Technická specifikace
Podání nabídek do29. 3. 2013 16:00
Otevírání obálek29. 3. 2013 v 16:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/  (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 345265

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční, oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Krabat cz s.r.o., Rýdlova 695, 251 01 Říčany, 26513625

Cena2 934 400,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 29. 5. 2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyInformační systémy MF
Poznámky

-

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější