Novinky

Vybudování Informačního systému pro distribuci SSD prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu a jeho provoz v prvních 2 letech

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Nadlimitní
  • Jednací řízení
  • Veřejná zakázka
  • Služby
  • Ukončená
Aktualizováno 19. 11. 2013
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-73039/2013/23-2302/D
NázevVybudování Informačního systému pro distribuci SSD prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu a jeho provoz v prvních 2 letech
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání výzvy k jednání dne 07.10.2013
Evidenční číslo ISVZ360552
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-73039-2013-23-2302-D  (.PDF, 435 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-73039-2013-23-2302-D  (.PDF, 395 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Příloha č. 4 - Předmět veřejné zakázky

Podání nabídek do18. 10. 2013 
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor) 23 - Finanční, odd. 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 5

CenaKč 11 892 000,-- bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 29.10.2013.

Smlouva o poskytnutí služeb - MF-73039-2013-23-2302-D (.PDF, 3433 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější