Novinky

Úprava IS SDSL

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Nadlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 17. 10. 2013
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy.

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-73038/2013/23-2302/D
NázevÚprava IS SDSL
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání výzvy k jednání 05.09.2013
Evidenční číslo ISVZ360548
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - 73038-2013-23-2302-D (.PDF, 496 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - 73038-2013-23-2302-D  (.PDF, 622 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k podání nabídky
 • Příloha č. 1 - Krycí list nabídkyce
 • Příloha č. 2 - Obchodní a platební podmínky
 • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Podání nabídek do23. 9. 2013 
Otevírání obálek23. 9. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 360548

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč ASD Software, s.r.o., Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk
CenaKč 5 744 000,-- bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 16.10.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější