Novinky

ÚPRAVA IS FKVS

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 20. 12. 2013
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF–107988/2013/23-2302/BA
NázevÚPRAVA IS FKVS
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení07.11.2013
Evidenční číslo ISVZ365286
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-107988-2013-23-2302-BA (.PDF, 379 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-107988-2013-23-2302-BA (.PDF, 530 kB)
ke stažení ve formátu .pdf

  • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 2 - Platební a obdhodní podmínky
Podání nabídek do19. 11. 2013 
Otevírání obálek19. 11. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 365286

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ASD Software, s.r.o., Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk

Cena3 250 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 10.12.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyUsnesení vlády č. 402/2013
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější