Novinky

Úklidové služby v objektu MF Janovského

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Zrušená
Aktualizováno 15. 10. 2013
 • Publikace Dodatečných informací č.1
 • Publikace Dodatečných informací č.2
 • Publikace Rozhodnutí o zrušení VZ

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-44047/2013/23-2302/Se
NázevÚklidové služby v objektu MF Janovského
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání "Oznámení o zakázce" do VVZ, resp. Věstníku EU dne 17. 5. 2013 - uveřejněno ve VVZ dne 22.05.2013
Evidenční číslo ISVZ348403
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-44047-2013-23-2302 (.PDF, 490 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-44047-2013-23-2302 (.PDF, 547 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Část A. – Pokyny pro dodavatele
 • Část B. – Krycí list nabídky
 • Část C. – Osnova pro zpracování nabídky
 • Část D. – Čestné prohlášení 

Přílohy zadávací dokumentace č.1-4 - MF-44047-2013-23-2302 (.ZIP, 353 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
 • Příloha č. 2 - Specifikace úklidových prací
 • Příloha č. 3 - Popis prostoru pro úklid
 • Příloha č. 4 - Souhrnná tabulka výměr

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky - ze dne 11.10.2013 - MF-44047-2013-23-2302-Se  (.PDF, 365 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do9. 7. 2013 10:00
Otevírání obálek9. 7. 2013 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 348403

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 Finanční - oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
 • Dodatečné informace č.1 - ze dne 24.5.2013 - MF-44047-2013-23-2302 (.PDF, 461 kB)
  ke stažení ve formátu PDF
 • Dodatečné informace č.2 - ze dne 18.6.2013 - MF-44047-2013-23-2302 (.PDF, 465 kB)
  ke stažení ve formátu PDF
Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyKompetence MF podle § 14, odst. 3, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Poznámky

Veřejná zakázka byla zadavatelem zrušena podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím ze.dne 11. 10. 2013

* Informace, které budou doplněny

Doporučované

Nejčtenější