Novinky

Stavební úprava garáží MF

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Podlimitní
 • Stavební práce
 • Veřejná zakázka
 • Zjednodušené řízení
 • Ukončená
Aktualizováno 22. 10. 2013
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-79774/2013/23-2302
NázevStavební úprava garáží MF
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Zjednodušené řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení15.08.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-0079774-2013-23-2302-Se  (.PDF, 507 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy zadávací dokumentace č.1-6 - MF-0079774-2013-23-2302-Se (.ZIP, 2548 kB)
ke stažení ve formátu ZIP

 • Výzva k podání nabídky
 • Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.
 • Příloha č. 2 - Obchodní podmínky ve formě závazného Návrhu smlouvy o dílo
 • Příloha č. 3 - Výkazy výměr
 • Příloha č. 4 - Osnova pro zpracování nabídky
 • Příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení dle §§ 53, 50, 68 zákona
 • Příloha č. 6 - Projektová dokumentace - technický popis

Podrobné Výkazy výměr a Projektová dokumentace jsou k dispozici na vyžádání u zaměstnance oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek Mgr. Oldřicha Sekyry.

Podání nabídek do30. 8. 2013 10:00
Otevírání obálek30. 8. 2013 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: *

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 Finanční - oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Do 23.08.2013 (včetně).

Vybraný uchazeč

Obermeyer Albis - Stavoplan, spol. s r.o.

Cena1 881 916,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 15.10.2013.

Ceny ostatních uchazečů 1 899 727,- Kč bez DPH
1 912 484,- Kč bez DPH
Kód agendyKompetence vychází z § 14 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Poznámky

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení zadávaném podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

* Informace, které budou doplněny

Doporučované

Nejčtenější