Novinky

Smlouva o poskytování právních služeb

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-74671/2013/45
NázevSmlouva o poskytování právních služeb
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníPředání návrhu smlouvy k podpisům dne 18.07.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

BERNARD LEGAL, s.r.o., advokátní kancelář

CenaNepřesáhne 200.000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 23.7.2013.

Ceny ostatních uchazečů

Smlouva byla uzavřena za cenu pohybující se v pásmu pod cenou obvyklou.

Kód agendyUsnesení vlády ČR č. 535 ze dne 3.7.2013.
Poznámky

VZ malého rozsahu zadána dle § 12 odst. 3 zák. VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Doporučované

Nejčtenější