Novinky

Služby bezpečného síťového rozhraní v lokalitách Finanční správy a Ministerstva financí

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Zrušená
Aktualizováno 16. 10. 2013
 • Publikace Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-53580/2013/23-2302/D
NázevSlužby bezpečného síťového rozhraní v lokalitách Finanční správy a Ministerstva financí
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení20.08.2013
Evidenční číslo ISVZ351662
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-53580-2013-23-2302-D  (.PDF, 525 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (vč. příloh) - MF-53580-2013-23-2302-D (.PDF, 1370 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Zadávací dokumentace (část A, B, C, D)
 • Příloha č.1 - Platební a obchodní podmínky
 • Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu plnění

Zadávací dokumentace v editovatelném formátu - MF-53580-2013-23-2302-D (.ZIP, 79 kB)
ke stažení ve formátu ZIP

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky - MF-53580-2013-23-2302-D (.PDF, 559 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do14. 10. 2013 10:00
Otevírání obálek14. 10. 2013 v 10:00
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 351662

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.1 - ze dne 10.9.2013 - MF-0053580-2013-23-2302-D (.PDF, 573 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.2 - ze dne 18.9.2013 - MF-53580-2013-23-2302-D  (.PDF, 541 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.3 - ze dne 18.9.2013 - MF-53580-2013-23-2302-D (.PDF, 541 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.4 - ze dne 4.10.2013 - MF-53580-2013-23-2302-D  (.PDF, 575 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.5 - ze dne 4.10.2013 - MF-53580-2013-23-2302-D (.PDF, 494 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.6 - ze dne 8.10.2013 - MF-53580-2013-23-2302-D (.PDF, 338 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.7 - ze dne 4.10.2013 - MF-53580-2013-23-2302-D (.PDF, 496 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.8 - ze dne 9.10.2013 - MF-53580-2013-23-2302-D (.PDF, 522 kB)
 • Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č.9 - ze dne 9.10.2013 - MF-53580-2013-23-2302-D (.PDF, 507 kB)
Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

Veřejná zakázka byla zadavatelem zrušena podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Rozhodnutím ze dne 14. 10. 2013

Doporučované

Nejčtenější