Novinky

Servisní a technická podpora vnitřních adresářových služeb (FIM)

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 6. 11. 2013
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-84852/2013/33
NázevServisní a technická podpora vnitřních adresářových služeb (FIM)
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOtevřená výzva neomezenému počtu zájemců o veřejnou zakázku s přímým oslovením 6 uchazečů ze dne 19.09.2013
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/13/V00007224
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-84852-2013-33 (.PDF, 784 kB)
ke stažení ve formátu PDF

  • Výzva k podání nabídky
  • Příloha č.1 - Platební a obchodní podmínky
  • Příloha č.2 - Specifikace technické podpory
  • Příloha č.3 - Další podmínky účasti uchazečů ve veřejné zakázce malého rozsahu
Podání nabídek do30. 9. 2013 14:00
Otevírání obálek30. 9. 2013 v 14:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz  EČ: T002/13/V00007224

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – odbor Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

TALGO Consulting s.r.o., IČ: 28995317

Cena840 000,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 30.10.2013

Ceny ostatních uchazečů

1 221 000,00 bez DPH

Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější