Novinky

Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě – dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Ekologické zakázky
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Stavební práce
  • Veřejná zakázka
  • Zrušená
Aktualizováno 6. 11. 2013
  • Publikace Rozhodnutí o zrušení VZ

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-102236/2013/45-4502
NázevSanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě – dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání výzvy k podání nabídky dne 14.10.2013
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-102236-2013-45-4502 (.PDF, 1554 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy zadávací dokumentace č.1,2 a 4 - MF-102236-2013-45-4502 (.ZIP, 7632 kB)
ke stažení ve formátu ZIP

Rozhodnutí o zrušení VZ - MF-102236-2013-45-4502 (.PDF, 146 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Podání nabídek do24. 10. 2013 
Otevírání obálek24. 10. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

-

Cena-
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

-

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

Zadavatel dle § 84 odst. 4 zákona zrušil zadávací řízení.

Doporučované

Nejčtenější