Novinky

Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov – Technická infrastruktura v lokalitě Šibeník

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Otevřené řízení
  • Podlimitní
  • Stavební práce
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 26. 5. 2014
  • Publikace Dodatečných informací č.1
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-98589/2013/45
NázevRevitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov – Technická infrastruktura v lokalitě Šibeník
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Otevřené řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení12.11.2013
Evidenční číslo ISVZ369640
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-98589-2013-45 (.PDF, 378 kB)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-98589-2013-45 (.PDF, 2161 kB)

Přílohy zadávací dokumentace - MF-98589-2013-45 (.PDF, 9625 kB)

Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
Příloha č. 2 - Souhrnný rozpočet
Příloha č. 3 - Souhrná tech. zpráva-Projektová dokumentace včetně příloh, jsou pouze k nahlédnuti na oddělení 4502
Příloha č. 4 - Pravidla mezirezortní komise
Příloha č. 5 - Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou

Podání nabídek do9. 1. 2014 13:00
Otevírání obálek9. 1. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 369640

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč

SWIETESKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Cena9.885.473,89 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena
Smlouva

Podepsána dne 19.5.2014.

Ceny ostatních uchazečů Hodnoceno bylo 7 nabídek, nejvyšší 14.302.588,53 Kč bez DPH
Kód agendy-
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější