Novinky

Revitalizace území: Cyklostezka Libouš X, cyklistická stezka Kadaň – Prunéřov 1. etapa výstavby – část B a 2. etapa výstavby – část A

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Veřejná zakázka
 • Otevřené řízení
 • Podlimitní
 • Stavební práce
 • Ukončená
Aktualizováno 26. 2. 2015
 • Zveřejnění Dodatku č. 1 ke Smlouvě

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-71764/2013/45
NázevRevitalizace území: Cyklostezka Libouš X, cyklistická stezka Kadaň – Prunéřov 1. etapa výstavby – část B a 2. etapa výstavby – část A
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Otevřené řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení03.10.2013
Evidenční číslo ISVZ365351
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-71764-2013-45 (.PDF, 458 kB)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (včetně příloh) - MF-71764-2013-45 (.PDF, 4661 kB)

 • Zadávací dokumentace
 • Příloha č. 1 - Realizační smlouva (vzorové znění)
 • Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - není uveřejněn - na požádání zadavatel umožní do něho nahlédnout
 • Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - není uveřejněna - na požádání zadavatel umožní do ni nahlédnout
  Příloha č. 4 - Novelizace Směrnice mezirezortní komise
 • Příloha č. 5 - Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je elektronicky uveřejněna na profilu zadavatele - www.e-zakazky.cz.

Podání nabídek do31. 10. 2013 10:00
Otevírání obálek31. 10. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 365351

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45-Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
IČ: 25028316
Okounov 65, Klášterec nad Ohří, PSČ: 431 51

Cena7.883.163,70 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 22.4.2014.

Ceny ostatních uchazečů

8.639.294,14 Kč bez DPH
8.690.285,-- Kč bez DPH

Kód agendy-
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější