Novinky

Revitalizace území bývalého povrchu dolu Paskov

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Otevřené řízení
  • Stavební práce
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Podlimitní
Aktualizováno 25. 6. 2014
  • Publikace dodatečných informací č.1
  • Publikace dodatečných informací č.2 - změna data podání nabídek
  • Publikace dodatečných informací č.3
  • Doplnění formuláře, publikace smlouvy, dodatku a příloh ZD

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-37603/2013/45
NázevRevitalizace území bývalého povrchu dolu Paskov
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Otevřené řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízení18.11.2013
Evidenční číslo ISVZ370151
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-37603-2013-45 (.PDF, 562 kB)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace - MF-37603-2013-45 (.PDF, 485 kB)

Přílohy zadávací dokumentace - MF-37603-2013-45 (.PDF, 6821 kB)

Dodatek k zadávací dokumentaci č.1 - MF-37603-2013-45 (.PDF, 217 kB)

 

Podání nabídek do23. 1. 2014 14:00
Otevírání obálek23. 1. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 370151

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45-Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)
Vybraný uchazeč „Revitalizace Paskov“, vedoucí účastník sdružení: AWT Rekultivace a.s., další účastník sdružení: DAV, a.s.
IČ: 47676175
Havířov, Prostřední Suchá, Dělnická 884/41, PSČ 735
Cena11.602.275,-- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 5.6.2014.

Ceny ostatních uchazečů

15.798.236,-- Kč bez DPH
19.466.432,-- Kč bez DPH

Kód agendy-
Poznámky Nový upravený výkaz výměr pro část Terénní úpravy je uveřejněn na Profilu zadavatele.

Doporučované

Nejčtenější